طبیعت گردی و 20 اصطلاح کاربردی!

 1. “Oops-a-daisy!”

آخ، عیبی نداره، چیزی نشد!

 1. a late bloomer

کسی که دیر شکوفا می شود

 1. a needle in a haystack

سوزن در انبار کاه

 1. a shrinking violet

آدم کمرو خجالتی

 1. as fresh as a daisy

سرحال و قبراق، پرانرژی

 1. flowery

پر از استعاره

 1. grass roots

افراد عادی، سطح پایین

 1. out of the woods

بی خطر، امن

 1. pushing up the daisies

هفت تا کفن پوسوندن

 1. the grass is always greener on the other side

مرغ همسایه غازه

 1. to bark up the wrong tree

سوراخ دعا را گم کردن، راه را عوضی رفتن

 1. to beat around the bush

غیر مستقیم صحبت کردن و طفره رفتن

 1. to come up (smelling) roses

سربلند بیرون آمدن

 1. to have green fingers/a green thumb

مهارت داشتن در باغبانی

 1. to let the grass grow under your feet

اهمال کردن، از دست دادن فرصت

 1. to hold out an olive branch

پیشنهاد صلح دادن

 1. to lead someone up the garden path

گمراه کردن، به کسی درِ باغ سبز نشون دادن

 1. to let something go/run to seed

رو به زوال رفتن، از سکه افتادن

 1. to hit the hay

خوابیدن

 1. to nip something in the bud

در نطفه خفه کردن

در ادامه لغات و صفات مربوط به آب و هوا، جغرافیا و گیاهان را معرفی می کنیم.

اسامی مرتبط با آب و هوا

مِه       Fog

شبنم منجمد    Frost

تگرگ   Hail

رعد و برق     Lightning

غبار     Mist

برف و بوران   Sleet

طوفان   Storm

آسمان غرش Thunder

صفات مرتبط با آب و هوا

ابری     Cloudy

مِه آلود    Foggy

یخ زده  Frosty

مرطوب Humid

غبارآلود Misty

ابری     Overcast

بارانی   Rainy

برفی    Snowy

طوفانی  Stormy

آفتابی   Sunny

مرطوب Wet

بادی    Windy

لغات مربوط به جغرافیا

تنگه   Canyon

غار      Cave

صخره   Cliff

ساحل   Coast

قاره     Continent

کشور   Country

بیابان    Desert

جنگل   Forest

یخچال  Glacier

تپه      Hill

جزیره   Island

دریاچه  Lake

کوه      Mountain

اقیانوس Ocean

دشت   Plain

تپه دریایی     Reef

دره      Valley

آبشار    Waterfall

لغات مربوط به گیاهان

کاکتوس Cactus

سرخس Fern

گُل      Flower

چمن    Grass

علف     Herb

خزه     Moss

نخل     Palm

بوته     Shrub, Bush

تاک     Vine

شکوفه  Blossom