چند اصطلاح ورزشی پرکاربرد!

در این مقاله به معرفی اصطلاحات پرکاربرد در ورزش و زندگی روزمره می پردازیم که در ریدینگ و رایتینگ آزمون PTE بسیار رایج بوده و از طرفی هر زبان آموز در یادگیری زبان انگلیسی باید این اصطلاحات را بداند.

 1. Hit the woodwork

خوردن به تیر دروازه

 1. They got stuck in

با اشتیاق و حرارت بازی کردن

 1. The goalkeeper made a howler

دروازه بان اشتباه احمقانه ای کرد!

 1. It’s a game of two halves

هر تیم در یک نیمه بهتر بازی می کنه.

 1. Ran the defense ragged

خط دفاع را از پا در آوردن

 1. Get the ball rolling

کاری را شروع کردن

 1. Get a kick out of something

کیف کردن از تماشا یا انجام چیزی

 1. To kick something off, to kick-start something

شروع کردن

 1. To keep one’s eye on the ball

شش دانگ حواس را جمع کردن

 1. Take one’s eye off the ball

گیج بازی در آوردن و توجه نداشتن

 1. To watch from the sidelines

ایستادن و از بیرون گود تماشا کردن

 1. To move the goalposts

ناجوانمردانه شرایط را تغییر دادن

 1. To be on the ball

بر اوضاع مسلط بودن

 1. A political football

موضوع جنجالی

 1. At this (late) stage in the game

در این نقطه

 1. To kick someone around

با خشونت و بی رحمی با کسی رفتار کردن

 1. To score an own goal

تیشه به ریشه خود زدن

 1. To take sides

طرف کسی را گرفتن

 1. To blow the whistle on someone

لو دادن

 1. A game plan

استراتژی تست شده

 1. Know the score

اوضاع دستِ کسی بودن

اولین کسی باشید که نظر خود را در پایین این صفحه درج می کنید.