Highlight Incorrect Words

راهنمای Highlight Incorrect Words در Listening آزمون PTE محتوای Task در این Task یک متن به همراه lecture بر روی صفحه ظاهر می شود و می بایستی هنگام گوش دادن به lecture، کلمات موجود در متن را که متفاوت از آنچه گفته شده است، شناسایی کنید. در این Task مهارت­های Listening و Reading مورد

Multiple choice Questions, Choose Single Answer

راهنمای Multiple choice Questions, Choose Single Answer در Listening آزمون PTE محتوای Task پس از گوش دادن به یک lecture آکادمیک، به یک سؤال چند گزینه ای مرتبط با صورت سوال پاسخ دهید که از میان گزینه ها، فقط یک گزینه صحیح خواهد بود. در این Task فقط مهارت Listening مورد ارزیابی قرار می

Multiple Choice Question, Choose Multiple Answers

  راهنمای Multiple Choice Question, Choose Multiple Answers در Listening آزمون PTE کلیات Task در این Task پس از گوش دادن به یک lecture با انتخاب بیش از یک گزینه، می­بایستی به یک سؤال چند گزینه ای در مورد محتوای lecture پاسخ دهید. مهارت ارزیابی شده فقط Listening می باشد و به ازای هر

Fill in the Blanks

راهنمای Fill in the Blanks در Listening آزمون PTE محتوای Task یک متن بر روی صفحه با چند blank ظاهر می شود و پس از گوش دادن به lecture، کلمات جا افتاده را در هر blank تایپ کنید. در این Task مهارت های Listening و Writing مورد ارزیابی قرار می­گیرد و طول lecture بین

Highlight Correct Summary

راهنمای Highlight Correct Summary در Listening آزمون PTE محتوای Task در این Task پس از گوش دادن به یک lecture، پاراگرافی را انتخاب نمایید که بهترین summary از lecture را ارائه می کند. در این Task مهارت های Listening و  Readingمورد ارزیابی قرار می گیرد و طول lecture بین 30 تا 90 ثانیه خواهد

Select Missing Words

 راهنمای Select Missing Words در Listening آزمون PTEمحتوای Taskدر این Task پس از گوش دادن به یک lecture آکادمیک، کلمه miss شده را که برای تکمیل نمودن lecture مورد نیاز است، از لیست گزینه ها انتخاب کنید. در این Task فقط مهارت Listening مورد ارزیابی قرار می­گیرد و طول lecture بین 20 تا 70 ثانیه

Reading and Writing: Fill in the Blanks

راهنمای تسک Reading and Writing: Fill in the Blanks در Reading آزمون PTEمحتوای Taskمتنی با چندین blank نمایش داده می شود و می بایستی پاسخ صحیح از نوار کشویی هر blank بطور مجزا انتخاب شود. در این Task به ازای هر پاسخ صحیح یک نمره Reading و یک نمره Writing بطور همزمان تعلق می­گیرد و

Reading: Fill In the Blanks

 راهنمای تسک Reading: Fill In the Blanks در Reading آزمون PTEمحتوای Taskدر این Task متنی با چندین blank نمایش داده می شود و کلمات می بایستی از کادر جواب­ها به blankها کشیده شوند. در این Task فقط مهارت Reading مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول متن ها تا 80 کلمه می باشد. در واقع

Reorder Paragraphs

راهنمای تسک Reorder Paragraphs در Reading آزمون PTE محتوای Task در این Task چندین کادر متن به صورت نامرتب نمایش داده می شود و می بایستی براساس مفهوم متن به ترتیب صحیح قرار گیرند که طول مجموع جملات تا 150 کلمه می باشد. در این Task فقط مهارت Reading ارزیابی می شود و به

Answer Short Question

راهنمای Answer Short Question در Speaking آزمون PTE تسک Answer Short Questions (ASQ) در تسک Answer Short Question،  پس از گوش دادن به یک سؤال کوتاه، با یک کلمه یا چند کلمه می بایستی پاسخ صحیح را ارائه نمایید. این Task مهارت های Speaking و Listening نمره دهی می شود و برای هر سوال

PTE Expert

مجموعه PTEExpert در کنار شما عزیزان و با تشکیل یک community 700 نفره توانسته است به رکورد بیش از 2500 ساعت تدریس PTE و تحلیل و تصحیح بیش از 600 کارنامه آزمون با tolerance کمتر از 3 نمره برسد (که هر دو دستاورد در ایران بدون مشابه است). این مجموعه تنها مرکز انجام تست Track آزمون PTE و تنها مرکز تحلیل و ارائه Study Plan اختصاصی در ایران میباشد.

خبرنامه

برای به دست آوردن آخرین اخبار و به روزرسانی اطلاعات ، ثبت نام کنید. نگران نباشید ، ما اسپم ارسال نمی کنیم!

خطا: فرم تماس پیدا نشد.