بله، شما میتوانید در تسک های مختلف رایتینگ و اسپیکینگ این آزمون از جملات پیش ساخته یا Prefabricate و تمپلیت استفاده کنید. هرچند سطح جملات استفاده شده در بخش اسپیکینگ باید بالاتر باشد و همچنین، تمپلیت های شما در بخش های رایتینگ نیز ترجیحا منحصر به فرد باشد.