خیر، آزمون به صورت کامپیوتری برگزار می شود، اما شما نیاز به مهارت خاصی در زمینه کامپیوتر ندارید. شما با یک کیبورد استاندارد مانند کیبورد اکثر دستگاه ها که از بالا سمت چپ با (QWERTY) شروع می شود کار می کنید. اگر با ترتیب این نوع کیبورد آشنایی ندارید بهتر است قبل آزمون با آن تمرین کنید، چون حین آزمون زمان بندی بسیار مهم خواهد بود.