بله، مهمترین فاکتور به منظور اخذ نمره 65+ یا +79 ریدینگ آزمون داشتن دایره لغات گسترده و فراتر از Upper-intermediate است. به منظور افزایش دایره لغات جهت اخذ نمره مطلوب در ریدینگ آزمون PTE کتاب های لغت را از سایت آکادمی pteexpert.ir دانلود و مطالعه نمایید.