بله، اما لوازم نوشتاری شامل: ماژیک و به اندازه کافی ورق گلاسه (booklet) در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما مجاز به بردن لوازم نوشتاری شخصی نخواهید بود.