به طور کلی، برای موفقیت در آزمون PTE هم به دانش زبانی مناسب و هم به آشنایی با تکنیک های این آزمون نیاز خواهید داشت. به طور متوسط برای رسیدن به PTE 65 بایستی دانش زبانی حدود 6 آیلتس را داشته باشید و با صرف کمتر از 3 ماه با مطالعه فول تایم برای کسب نمره دلخواه (بالاتر از 65( در این آزمون اقدام کنید.