از سن 16 سال به بالا امکان شرکت در آزمون PTE را خواهید داشت.