ماژول Reading آزمون PTE شامل 5 تسک و 34 تا 37 دقیقه زمان می باشد که علاوه بر 50 تا 55 نمره ریدینگ، شامل 22 نمره رایتینگ نیز می شود. در این ماژول بحث مدیریت زمان بسیار حیاتی و تعیین کننده می باشد.