آزمون PTE یک آزمون استاندارد، مدرن و هوشمند از 90 نمره می باشد که حداقل نمره در آن 10 است. اما آزمون منسوخ آیلتس از 9 نمره بوده و نمره 6 آیلتس معادل با 50 PTE، نمره 7 معادل با 65 و نمره 8 معادل با 79 در آزمون PTE خواهد بود. مقاله تفاوت آزمون PTE با آزمون آیلتس و تافل را بخوانید!