هزینه زندگی در ایالت های مختلف استرالیا متفاوت است اما به طور کلی در مقایسه با سایر کشورها هزینه زندگی کمتر است و این عامل باعث شده تحصیل در استرالیا به همراه برخورداری از سطح استاندارد بالای زندگی , مقرون به صرفه باشد. به طور کلی هزینه زندگی دانشجویی برای افراد مبلغی بین 18 تا 20 هزار دلار استرالیا در سال میباشد که هزینه شهریه دانشگاه نیز به این مبلغ افزوده میشود.