مهمترین دلیل در راستای حصول به هدف فوق این است که آزمون زبان انگلیسی PTE Academic بطور کامل توسط کامپیوتر برگزار و همچنین تصحیح می گردد و در هیچ یک از مراحل آن، انسان دخالتی ندارد. بنابراین معضلات سایر آزمون­های مشابه مانند IELTS که احساس و سلیقه فرد مصحح در نتیجه آزمون فاکتور حائز اهمیتی می باشد، در این آزمون جایگاهی ندارد. از دیگر مزایای بسیار مهم این آزمون، ترکیبی و پوششی بودن نمرات آن می باشد؛ این بدان معناست که به فرد امتحان دهنده، فرصت جبران ضعف موجود در یک بخش خاص، در سایر قسمت های آزمون نیز داده خواهد شد. بعنوان مثال نمره اسپیکینگ سهم عمده ای در نمره لیسنینگ، یا نمره لیسنینگ سهم قابل ملاحظه ای در رایتینگ ایفا می کند و توانمندی فرد در هریک از این بخش­ها می تواند ضعف او را در سایر قسمت­ها نیز جبران نماید. این ویژگی در سایر آزمون­ها مانند IELTS و TOEFL تعبیه نشده است.