به منظور کسب حداکثر نمره در بخش Listening آزمون PTE می بایستی علاوه بر تسلط بر تکنیک های آزمون، می بایستی درک شنیداری خود را نیز با پرداختن به پادکست ها و فیلم های زبان اصلی ارتقا دهید. همچنین تکنیک های shadowing نیز که در سایت PTEEXPERT.ir بارگذاری شده است، بسیار موثر در تقویت مهارت شنیداری شما هستند.