در این تسک اسپیکینگPTE  یک گراف، جدول یا تصویر نمایش داده می شود و شما باید در مدت 25 ثانیه خود را برای 40 ثانیه صحبت آماده کنید. این تسک در ابتدا شاید کمی سخت بنظر برسد اما با کمی تمرین براحتی می­توان نمره بسیار بالایی در آن به دست آورد.