در این تسک لیسنینگ ابتدا یک متن نمایش داده می شود و سپس کمتر از 10 ثانیه بعد، گوینده شروع به خواندن آن می نماید که بین 4 تا 6 کلمه از متن با آنچه در صدا شنیده خواهد شد، متفاوت است و شما می بایست کلمات متفاوت را با کلیک mouse هایلایت نمائید.