در این تسک اسپیکینگ یک lecture پخش می شود و شما باید در مدت 10 ثانیه خود را برای 40 ثانیه صحبت آماده کنید. این تسک مانند قسمت Describe Image در ابتدا شاید کمی سخت بنظر برسد، اما با توجه به اینکه شما فقط 40 ثانیه فرصت دارید تا در مورد هر موضوعی صحبت کنید، به این نتیجه می رسیم که پیچیدگی و جزئیات lecture اصلا مهم نیست.