در این قسمت از تسک رایتینگPTE  باید خلاصه متن داده شده (از 1 تا 4 پاراگراف) در قالب فقط یک جمله بین 5 تا 75 کلمه نوشته شود. هدف از این تسک خلاصه کردن موضوع، استفاده از جملات با ساختار گرامری متنوع و ارتباط دادن آنهاست