Fill in the Blanks

راهنمای Fill in the Blanks در Listening آزمون PTE

  • محتوای Task

یک متن بر روی صفحه با چند blank ظاهر می شود و پس از گوش دادن به lecture، کلمات جا افتاده را در هر blank تایپ کنید. در این Task مهارت های Listening و Writing مورد ارزیابی قرار می­گیرد و طول lecture بین 30 تا 60 ثانیه متغیر خواهد بود. همانند کلیه Taskهای Listening، lecture مورد نظر پس از 7 ثانیه و بطور خودکار پخش خواهد شد و شما فقط یکبار می توانید lecture را بشنوید. بر روی هر blank کلیک نموده و کلمه miss شده را تایپ کنید. همچنین می توانید از دکمه Tab برای حرکت و جابجایی بین blankها استفاده کنید و هنگام پخش lecture می بایستی بر روی booklet ارائه شده، کلمات موردنظر را یادداشت برداری نمایید.

  • نکات Task

قبل از شروع lecture متن را بصورت سریع مرور کنید. در 7 ثانیه قبل از شروع lecture، فقط متن را بصورت خلاصه وار مرور نمایید تا با کلمات کلیدی و محل blankها آشنا شوید. در حین انجام این کار، blankها را نادیده بگیرید و سعی کنید ایده کلی درباره متن بدست آورید. این روش کمک می کند تا با شنیدن عبارات مورد نظر، کلمات متناسب با blankها را تشخیص دهید.

برخی از مواردی که در skim نمودن متن می بایستی توجه نمود:

  • اسم­های خاص (که با یک حرف بزرگ شروع می شوند)، مانند Mike Griffiths و غیره.
  • اسامی که در متن تکرار می شوند که ممکن است به تصمیم گیری در مورد موضوع کمک کنند.

Fill in the Blanks

هنگام پخش lecture، کلمات موردنظر برای blankها را در Erasable booklet یادداشت نمایید. هنگام پخش lecture فرصتِ فکر کردن به املای کلمات را نخواهید داشت، لذا فقط از کلمات miss شده یادداشت برداری نموده و هنگام تایپ در blankها، درمورد spelling کلمات تصمیم گیری نمایید.

Fill in the Blanks

  • نحوه نمره دهی

پاسخ به LFIB توانایی داوطلب را در گوش دادن به کلمات miss شده درمورد یک متن آکادمیک مورد سنجش قرار می­دهد و امتیازدهی در تکمیل نمودن blankها بر اساس فاکتور زیر است:

محتوا: آیا پاسخ شامل کلمات miss شده است؟

نمره content با شمارش تعداد کلمات مناسب با املای صحیح در پاسخ نمره دهی می شود. هر کلمه با املای صحیح یک نمره Listening و Writing بصورت همزمان دارد.

توجه داشته باشید که اگر تمام blankها با کلمات صحیح پر شده باشند، برای این نوع سؤال حداکثر امتیاز را کسب می کنید. اگر یک یا چند جای خالی به طور نادرست پر شود، امتیازدهی Partial Credit اعمال می شود.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Listening از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.