دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون PTE

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون PTE یا به عبارت بهتر تمرین با سوالات PTE Academic به شما کمک می کند الگوی امتحان PTE Academic  یعنی تعداد سوال ، زمان متوسط ​​برای هر سوال ، سطح دشواری سوالات پرسیده شده ، طرح علامت گذاری و غیره را درک کنید.

مقالات سال های گذشته آزمون PTE Academic  این دیدگاه را به شما می دهد که در PTE Academic هر سال از چه موضوعاتی چه سؤالاتی پرسیده می شود و چه سؤالاتی را قبلاً در PTE Academic سالهای قبل پرسیده اند.

در اینجا ما  pdf سوالات سال گذشته دانشگاهی PTE را گردآوری کرده ایم -. شما می توانید سؤال PTE آکادمیک را به صورت رایگان بارگیری کنید تا در زمان خودتان تمرین کنید.

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون PTE

آزمون PTE گاهی اوقات از سوالات پر تکرار تشکیل میشود و این سوالات به صورت دوره ای در آزمون های مختلف تکرار می شوند.

در این مقاله PTE سعی کرده ایم تا سوالات اخیر آزمون PTE را که در این آزمون بیشتر تکرار شده اند را برای شما داوطلبان عزیز گردآوری کنیم تا شما از این منابع برای آمادگی به آزمون PTE خود استفاده کنید.

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون PTE بخش Personal Introduction Section:

این بخش از آزمون PTE فاقد نمره می باشد و سوال خاصی در این بخش مطرح نمی شود.

Read Aloud:

در این قسمت از آزمون PTE به ندرت سوال تکراری مطرح می شود.

Repeat Sentence:

در این قسمت از آزمون PTE تا حدودی سوال های تکراری مطرح می شود. ما سعی خواهیم کرد تا نمونه ای از این سوالات را برای شما جمع آوری کنیم تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

Describe Image:

در این قسمت از آزمون PTE تا حدودی سوال تکراری مطرح می شود.

در این بخش نیز ما سعی خواهیم کرد تا نمونه ای از این سوالات را برای شما جمع آوری کنیم تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

در این قسمت از آزمون PTE تا حدودی سوال تکراری مطرح می شود.

در این بخش نیز ما سعی خواهیم کرد تا نمونه ای از این سوالات را برای شما جمع آوری کنیم تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

Answer Short Question:

این قسمت از آزمون PTE تا حدودی سوال تکراری مطرح می شود.

ما سعی خواهیم کرد تا نمونه ای از این سوالات را برای شما جمع آوری کنیم تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

Summarize Written Text:

همانطور که در بخش مقاله نویسی آزمون PTE گفته شد، در آزمون PTE موضوعات مختلفی در این قسمت از آزمون PTE مطرح می شوند و میتوان گفت که این موضوعات با ترتیب خاصی در آزمون های مختلف تکرار می شوند.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

Write Essay:

همانطور که در بخش مقاله نویسی آزمون PTE گفته شد، در آزمون PTE موضوعات مختلفی در این قسمت از آزمون PTE مطرح می شوند و میتوان گفت که این موضوعات با ترتیب خاصی در آزمون های مختلف تکرار می شوند.

چنانچه آزمون PTE شما نزدیک است، بهتر است به موضوعات زیر اشراف کامل داشته باشید.

تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید. برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

Multiple Choice Choose Single Answer Reading:

این بخش از آزمون PTE دارای سوال تکراری نمی باشد.

Multiple Choice Choose Multiple Answers Reading:

این بخش از آزمون PTE دارای سوال تکراری نمی باشد.

Re-order Paragraphs:

از این بخش از آزمون PTE تا حدودی سوال تکراری مطرح می شود.

ما سعی خواهیم کرد تا نمونه ای از این سوالات را برای شما جمع آوری کنیم تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

Reading Fill in the Blanks:

از این بخش از آزمون PTE تا حدودی سوال تکراری مطرح می شود.

ما سعی خواهیم کرد تا نمونه ای از این سوالات را برای شما جمع آوری کنیم تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

Reading and Writing Fill in the Blanks:

از این قسمت از آزمون PTE تا حدودی سوال تکراری مطرح می شود.

سوالات این قسمت تقریبا مشابه سوالات قسمت Reading fill in the blanks می باشد.

Summarize Spoken Text :

این بخش از آزمون PTE دارای سوال تکراری نمی باشد.

Multiple Choice Choose Multiple Answers Listening:

این بخش از آزمون PTE دارای سوال تکراری نمی باشد.

Fill in the Blanks Listening:

از این قسمت از آزمون PTE تا حدودی سوال تکراری مطرح می شود.

ما سعی خواهیم کرد تا نمونه ای از این سوالات را برای شما جمع آوری کنیم تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

Highlight Correct Summary:

این بخش از آزمون PTE دارای سوال تکراری نمیباشد.

Multiple Choice Choose Single Answer Listening:

این بخش از آزمون PTE دارای سوال تکراری نمیباشد.

Select Missing Word:

این بخش از آزمون PTE دارای سوال تکراری نمیباشد.

Highlight Incorrect Words:

این بخش از آزمون PTE دارای سوال تکراری نمیباشد.

Write from Dictation:

این بخش از آزمون PTE یکی از پر نمره ترین و در عین حال دارای بیشترین سوال تکراری میباشد.

سوالات پرتکرار اخیر این بخش به ترتیب اهمیت برای شما همراهان گرامی گرداوری شده است تا شانس خود را برای مواجهه با سوالات تکراری بالا ببرید.

برای دانلود سوالات مربوط به انتهای بخش مراجعه کنید.

دانلود نمونه سوالات آزمون PTE