Highlight Incorrect Words

راهنمای Highlight Incorrect Words در Listening آزمون PTE

  • محتوای Task

در این Task یک متن به همراه lecture بر روی صفحه ظاهر می شود و می بایستی هنگام گوش دادن به lecture، کلمات موجود در متن را که متفاوت از آنچه گفته شده است، شناسایی کنید. در این Task مهارت­های Listening و Reading مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول هر lecture در بازه 15 تا 50 ثانیه متغیر است.

در واقع در این Task یک نسخه از ضبط صدا به شما ارائه می شود که متن شامل برخی از خطاها است. در حین گوش دادن و خواندن، باید کلمات موجود در متن را انتخاب کنید که متفاوت از سخنران متن باشد. صدا به صورت خودکار و پس از 7 ثانیه پخش می شود و فقط می توانید یک بار به lecture گوش دهید. برای انتخاب یک کلمه با استفاده از کلیک سمت چپ ماوس روی آن کلیک کنید و اگر نظر خود را تغییر دادید، دوباره بر روی کلمه کلیک کنید تا deselect شود. کلماتی که انتخاب می کنید، به رنگ زرد highlight می شود.

  • نکات Task

قبل از گوش دادن به lecture کلمات کلیدی را سریع بخوانید. در 10 ثانیه قبل از شروع lecture تمرکز خود را روی کلماتی که به شما اطلاعات می دهد بگذارید، به عنوان مثال اسم­ها (economy) و صفت­ها (industrial). موضوع کلی را درک کنید، زیرا به شما کمک می کند کلماتی را انتخاب کنید که متناسب با این قسمت موضوع نباشند:

Highlight Incorrect Words

هنگام گوش دادن، متن را با مکان نمای ماوس دنبال کنید و بر روی هر کلمه­ای که متفاوت از کلمات روی صفحه است، کلیک کنید:

Highlight Incorrect Words

  • نحوه نمره دهی

پاسخ به این Task توانایی داوطلب را در گوش دادن و بیان تفاوت های بین lecture و متن ارزیابی می­کند. هر کلمه انتخاب شده به صورت صحیح یا نادرست نمره دهی می شود و اگر تمام کلمات انتخاب شده صحیح باشند، حداکثر امتیاز تعلق خواهد گرفت. این Task سومین و آخرین Task از آزمون است که دارای نمره منفی است، بدین صورت که به ازای هر پاسخ اشتباه، یک پاسخ صحیح حذف می­شود. اگر یک یا چند کلمه انتخاب شده صحیح نباشد، نمره بصورت Partial credit اعمال می شود.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Listening از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.