کتاب PTE Academic Expert B1 از انتشارات  Pearson Longman یکی از منابع معتبر آزمون PTE است که در10 بخش تنظیم شده است. هر بخش به طور مجزا به تقویت مهارت های خواندن و شنیداری، نوشتن و صحبت کردن و گسترش دایره لغات می پردازد و زبان آموز را قدم به قدم بر مهارت های زبان مسلط می کند.