Multiple Choice Multiple

راهنمای Reading Multiple-Choice, Choose Multiple Answers در Reading آزمون PTE

  • محتوای Task

پس از خواندن متن ارائه شده و با انتخاب بیش از یک گزینه صحیح، به یک سؤال چند گزینه ای در مورد محتوای متن پاسخ دهید. در این Task فقط مهارت Reading مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول متن مورد نظر تا 300 کلمه خواهد بود.

برای انتخاب گزینه صحیح با استفاده از دکمه سمت چپ ماوس روی آن کلیک کنید. اگر نظر خود را تغییر دادید، برای انتخاب مجدد آن دوباره بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا deselect شود. گزینه هایی که انتخاب می کنید به رنگ زرد برجسته می شوند .

  • نکات تسک (Multiple Choice Multiple)

دستورالعمل ها را با دقت بخوانید. به یاد داشته باشید که در این Task همواره بیش از یک گزینه صحیح خواهد بود و برای هر پاسخ صحیح یک امتیاز Reading کسب می­کنید و برای هر گزینه نادرست نیز امتیاز کسب شده را از دست خواهید داد. همچنین اگر روی همه گزینه ها به علت اینکه جواب صحیح را نمی­دانید کلیک کنید، هیچ امتیازی کسب نخواهید کرد.

Multiple Choice Multiple

به کلمات تکرار شده در گزینه ها توجه کنید. به سرعت گزینه های پاسخ را بخوانید و کلماتی را که تکرار می شوند، به ویژه صفت­ها، به عنوان مثال  multigradeو یا اسم در ذهن داشته باشید .اگر همان عبارت اسمی در بسیاری از گزینه ها تکرار شود، احتمالا جواب مربوط به این عبارت است. متن را برای کلمات تکرار شده بررسی کنید و سپس اطراف آنها را مطالعه نموده تا سریعتر جواب را پیدا کنید:

Multiple Choice Multiple

  • نحوه نمره دهی به Task

پاسخ داوطلب برای سوالات نوع multiple-choice نوع multiple-answers در مورد توانایی تجزیه و تحلیل، تفسیر و ارزیابی یک متن کوتاه در حوزه یک موضوع آکادمیک ارزیابی می شود. اگر همه پاسخ ها صحیح انتخاب شوند، حداکثر امتیاز اخذ خواهد شد. اگر یک یا چند گزینه پاسخ صحیح نباشد، امتیازدهی partial credit اعمال می شود. این Task اولین نوع از سه نوع سؤالات آزمون است که در صورت انتخاب گزینه و یا گزینه های نادرست نمره منفی اعمال خواهد شد. در واقع، برای هر گزینه اشتباه انتخاب شده یک امتیاز کسر و برای هر گزینه صحیح یک امتیاز تعلق می گیرد.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Reading از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.