Retell Lecture

راهنمای Retell Lecture در Speaking آزمون PTE

  • تکرار سخنرانی یا Retell Lecture

در Retell Lecture پس از گوش دادن یا تماشای یک سخنرانی می بایستی مفاهیم Lecture را بازگو نمایید. در این Task مهارت­های Listening و Speaking مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول Lecture حداکثر 90 ثانیه خواهد بود. مدت زمان پاسخ دهی به این Task 40 ثانیه است و پس از اتمام سخنرانی، 10 ثانیه برای آماده سازی زمان دارید.

جعبه وضعیت (Status box) تا زمانی که میکروفون باز شود، شمارش معکوس را نشان می دهد و سپس صدای beep کوتاهی می شنوید. بعد از صدایbeep ، بلافاصله شروع به صحبت کنید. همچنین قبل از باز شدن میکروفون صحبت نکنید زیرا صدای شما ضبط نخواهد شد. قبل از پایان رسیدن نوار پیشرفت، صحبت را تمام کنید و در این حالت کلمه recording به completed تغییر می­کند. همانند سایر بخش­های آزمون Speaking فقط یک بار می توانید پاسخ خود را ضبط کنید. حتما هنگامی که صدا در حال پخش است، نکات اساسی و خلاصه Lecture را بر روی Erasable booklet یادداشت نموده تا هنگام بیان پاسخ از آنها استفاده نمایید .

  • نکات تسک Retell Lecture:

برای پیش بینی موضوع سخنرانی رد صورت وجود می توانید از تصویر استفاده کنید. 3 ثانیه قبل از آغاز Lecture تصویر روی صفحه را مشاهده کنید. از این زمان استفاده کنید تا از نظر ذهنی آماده شنیدن لغات مرتبط با موضوع تصویر باشید. این روش به شما کمک می کند تا هنگام شروع Lecture آنچه را خواهید شنید، پیش بینی کنید.

Retell Lecture

شما فقط 40 ثانیه برای صحبت کردن فرصت دارید و مطمئن شوید که تمام نکات اصلی سخنرانی را قید خواهید کرد. اگر ایده ها را تکرار کنید، خود را اصلاح کرده و یا درنگ کنید، موجب از دست دادن امتیاز خواهد شد. بنابراین به صحبت خود ادامه دهید و اگر خطایی مرتکب شدید، چشم پوشی کنید.

Retell Lecture

  • نحوه نمره دهی به Task

 پاسخ به این Task براساس توانایی در ارائه سخنرانی در مورد اطلاعات مربوط به سخنرانی در زمینه موضوعی آکادمیک داوری می شود. امتیاز شما به سه عامل وابسته است:

  • امتیاز content: آیا پاسخ شما به صورت دقیق و کامل اطلاعات موجود در سخنرانی را بازگو می­کند؟

 نمره content با تعیین سطح ابلاغ وضعیت، شخصیت ها، جنبه، اقدامات و تحولات ارائه شده در سخنرانی تعیین می شود. توضیحات شما در مورد روابط ، تحولات احتمالی و نتیجه گیری یا پیامدها نیز تاثیر مثبت در نمره دهی خواهد داشت. بهترین پاسخ تمام نکات اصلی سخنرانی را بازگو می کند و شامل پیشرفت ها، نتیجه گیری یا پیامدهای احتمالی می شود. ذکر چند ایده نامرتبط با موضوع بر نمره شما تاثیر منفی خواهد گذاشت.

  • امتیاز Oral Fluency: آیا پاسخ شما یکنواخت و روان و با سرعت طبیعی گفتار است؟

نمره Oral fluency براساس ریتم، بیان روان و نحوه استرس گذاری شما بر روی کلمات و عبارات تعیین می شود. بهترین پاسخ، بیان Lecture با سرعت و گفتار ثابت و طبیعی و با intonation مناسب می­باشد. مکث ها، تکرارها و شروع نمودن با حجم صدای نامناسب بر نمره شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

  • امتیاز Pronunciation: آیا پاسخ ارائه شده، توانایی شما را در بیان کلمات به روشی مشابه اکثر گویندگان native زبان انگلیسی نشان می دهد؟

نمره Pronunciation براساس سطح قابل درک بودن کلمات پاسخ شما توسط افراد انگلیسی زبان تعیین می شود. بهترین پاسخ ها حاوی کلمات صدا دار و صامت ها به صورت طبیعی هستند و استرس و تاکید بر روی کلمات را به درستی بیان می کنند. پاسخ ها همچنین باید برای یک شخص native براحتی قابل درک باشند. آزمون PTE Academic انواع گویش های منطقه ای و ملی انگلیسی را بطور کامل تشخیص می­دهد و کلیه Pronunciationها شامل: British، American و Australian را شامل می شود.

  • نکته:

این Task براساس امتیازدهی Partial Credit و بر روی نمره مهارت هایListening ، Speaking، Oral Fluency و Pronunciation تاثیر می گذارد و بر روی مهارت­های Reading و Writing تاثیرگذار نخواهد بود.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Speaking از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.