Select Missing Words

 

راهنمای Select Missing Words در Listening آزمون PTE

  • محتوای Task

در این Task پس از گوش دادن به یک lecture آکادمیک، کلمه miss شده را که برای تکمیل نمودن lecture مورد نیاز است، از لیست گزینه ها انتخاب کنید. در این Task فقط مهارت Listening مورد ارزیابی قرار می­گیرد و طول lecture بین 20 تا 70 ثانیه متغییر خواهد بود. تفاوت اصلی این Task با LMCSA این است که آخرین کلمه یا کلمات از lecture توسط صدای beep ممتد جایگزین شده است که می بایستی مناسب ترین گزینه را برای تکمیل lecture انتخاب کنید.

همواره lecture به طور خودکار پخش می شود و فقط می توانید یک بار lecture را بشنوید. چندین گزینه پاسخ وجود دارد، اما فقط یک گزینه صحیح است. برای انتخاب گزینه صحیح با استفاده از دکمه سمت چپ ماوس روی آن کلیک کنید. اگر نظر خود را تغییر دادید، مجدد روی گزینه مورد نظر کلیک کنید تا deselect شود و یا روی گزینه دیگری کلیک راست نمایید. گزینه انتخاب شده به رنگ زرد highlight  می شود .

  • نکات Task

برای هر سوال SMW سه تا پنج گزینه پاسخ وجود دارد که فقط یک گزینه صحیح است. در پایان lecture روی گزینه ای که فکر می کنید صحیح است، کلیک کنید و lecture بعدی تا قبل از کلیک بر روی Next پخش نمی­شود. اگر می خواهید پاسخ خود را تغییر دهید، مجدد روی آن کلیک کنید تا deselect شود و سپس بر روی گزینه ای که فکر می کنید صحیح است، کلیک نمایید.

Select Missing Words

  • نحوه نمره دهی

پاسخ به این Task در مورد توانایی در تجزیه و تحلیل، و ارزیابی یک lecture در مورد موضوعی آکادمیک است. پاسخ به صورت صحیح یا ناصحیح مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و هیچ نمره ای برای پاسخ نادرست ارائه نمی شود. این نوع سؤال فقط نمره Listening دارد و به ازای هر پاسخ صحیح یک نمره تعلق خواهد گرفت.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Listening از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.