Summarize Spoken Text

راهنمای Summarize Spoken Text در Listening آزمون PTE

  • محتوای تسک Summarize Spoken Text

پس از گوش دادن به یک Lecture که مدت زمان آن بین 60 تا 90 ثانیه است، می بایستی متن خلاصه به طول 50 تا70 کلمه بنویسید. در این تسک مهارت های Listening و Writing مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همچنین برای هر سوال این تسک 10 دقیقه زمان خواهید داشت. صدا به طور خودکار پخش می شود و فقط می توانید یک بار به lecture گوش دهید.

بخش Word Count در پایین صفحه تعداد کلماتی را که می نویسید، شمارش می کند. حتما باید طول summary شما بین 50 تا 70 کلمه باشد، زیرا در غیر اینصورت نمره Writing  تسک Summarize Spoken Text به شما تعلق نخواهد گرفت. همچنین گزینه های cut، copy و paste نیز وجود دارد که می توانید هنگام تایپ summary از آنها استفاده کنید.

  • ابزار تایپ

گزینه cut: بخشی از متن پاسخ را كه می خواهید حذف كنید، انتخاب نموده و سپس روی cut كلیك كنید.

گزینه copy: بخشی از متن پاسخ را که می خواهید copy کنید، انتخاب نموده و روی copy کلیک کنید.

گزینه paste: مکان نما را در جایی از متن که مایل به paste نمودن متن cut / copy شده هستید، قرار داده و روی paste کلیک کنید.

  • نکات تسک Summarize Spoken Text

در ابتدا اطمینان حاصل کنید که نکات اصلی lecture را خلاصه کرده و با ساختار صحیح گرامری تایپ نموده اید. هنگام یادداشت برداری با استفاده از یک Erasable Booklet که مسئول سنتر در ابتدای آزمون در اختیار شما قرار می دهد، در حالی که به lecture گوش می دهید، نکات اساسی و ایده اصلی را یادداشت کنید. از یادداشت های خود می توانید نکات اصلی را خلاصه نموده و یک متن خلاصه منسجم و جامع را تایپ نمایید.

Summarize Spoken Text

به یاد داشته باشید که پس از اتمام تایپ متن summary، گرامر، Spelling و punctuation را بررسی کنید.

در خلاصه 50 تا70 کلمه ای که تایپ می نمایید، به مهارت های گرامر، Spelling و واژگان نمره داده خواهد شد. بنابراین 1-2 دقیقه بعد از نوشتن خلاصه، زمانی را اختصاص دهید تا متن summary را از لحاظ ساختار نوشتاری و کیفیت keypoint های ارائه شده بررسی نمایید.

از ساختارهای گرامری که در استفاده از آنها مطمئن هستید، استفاده کنید و در نهایت، متن خلاصه خود را از لحاظ Spelling و punctuation نیز بررسی کنید و مطمئن شوید که هر جمله را با یک حرف Capital شروع کرده اید.

Summarize Spoken Text

  • نحوه scoring:

پاسخ ارائه شده توانایی شما در درک، تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات از یک Lecture نشان می دهد و سپس نکات کلیدی در نوشتار و کیفیت آنها سطح Listening شما را قضاوت خواهد کرد و اینکه چگونه پاسخ شما نکات کلیدی در سخنرانی را خلاصه می نماید. نمره شما براساس پنج عامل تخصیص داده می شود:

  • نمره content: آیا پاسخ شما نکات اصلی Lecture را خلاصه می کند؟

نمره محتوا یا content کامل به خلاصه ای تعلق می گیرد که کلیه نکات اساسی Lecture را بصورت جامع و بدون وارونه جلوه دادن هدف یا موضوع ارائه نماید. اگر summary بصورت نادرست موضوع یا هدف Lecture را تفسیر کند، هیچ نمره ای به شما تعلق نخواهد گرفت و summary شما صفر خواهد شد. بهترین پاسخ به طور واضح نکات اصلی را جمع بندی و نقاط پشتیبانی اصلی را خلاصه می کند.

  • نمره Form: آیا پاسخ در بازه بین 50 تا 70 کلمه قرار دارد؟

نمره Form با شمارش تعداد کلمات در پاسخ نمره دهی می شود. اگر پاسخ بین 50 تا 70 کلمه باشد، credit کامل دریافت خواهید کرد و نوشتن کمتر از 50 کلمه یا بیش از 70 کلمه باعث کاهش نمره شما خواهد شد. اگر خلاصه شما حاوی کمتر از 40 کلمه یا بیش از 100 کلمه باشد، هیچ یک از امتیازات مربوط به summary خود را دریافت نمی کنید و خلاصه شما صفر خواهد شد.

  • نمره Grammar: آیا پاسخ شما ساختار گرامری صحیح را نشان می دهد؟

نمره گرامر با تعیین اینکه آیا ساختار اصلی جملات از لحاظ گرامری و استفاده ساختارهای advanced صحیح است، نمره دهی می شود. بهترین پاسخ از جملات مختصر استفاده می کند که معنای مورد نظر را به وضوح منتقل می کنند.

  • نمره Vocabulary: آیا پاسخ شما نشانگر انتخاب و کاربرد صحیح کلمات است؟

واژگان با توجه به ارتباط با Lecture و تناسب آن در فضای آکادمیک نمره دهی می شوند. استفاده مناسب از مترادف ها نیز نمره مثبت خواهد داشت و بهترین پاسخ از کلمات متناسب با سخنرانی استفاده می کند، درک درستی از موضوع Lecture را نشان می دهد و از synonym ها به طور مؤثر برای نشان دادن تنوع در استفاده از دایره لغات استفاده می کند.

  • نمره Spelling: آیا پاسخ از ساختار صحیح املای کلمات پیروی می کند؟

آزمون PTE Academic از ساختارهای املایی طبق استاندارد ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و کانادا تبعیت می نماید و یک ساختار املایی باید به طور مداوم در یک summary مورد استفاده قرار گیرد.

  • توجه

   نوع امتیازدهی در تسک Summarize Spoken Text از نوع Partial Credit بوده و مهارت های Listening، Writing، Vocabulary، Grammar و Spelling نمره دهی خواهند شد و مهارت های Speaking و Reading نمره ای در این تسک نخواهند داشت.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Listening از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.