تقویت Speaking آزمون PTE بصورت خودآموز

تقویت Speaking آزمون PTE بصورت خودآموز گاهی اوقات می‌شنوید که افراد در مورد تمرین زبان انگلیسی خود با تکنیک سایه گفتار (Speech Shadowing Technique) به منظور تقویت مهارت Speaking آزمون PTE صحبت می‌کنند! اما آیا می‌دانید این تکنیک چیست و چگونه می‌توانید از آن برای تقویت زبان انگلیسی خود استفاده کنید؟ تکنیک سایه زنی یا