نحوه ثبت نام آزمون PTE

نحوه ثبت نام آزمون PTE آزمون PTE ، یک آزمون بین المللی زبان انگلیسی است که مشابه با سایر آزمون های زبان، مهارت های چهارگانه اصلی زبان در آن سنجیده می شود و بهترین جایگزین برای آزمون های تافل و IELTS می باشد، جهت استفاده متقاضیان اپلای یا کسانی که قصد مهاجرت دارند.  آزمون Pearson