Multiple Choice Question, Choose Multiple Answers

  راهنمای Multiple Choice Question, Choose Multiple Answers در Listening آزمون PTE کلیات Task در این Task پس از گوش دادن به یک lecture با انتخاب بیش از یک گزینه، می­بایستی به یک سؤال چند گزینه ای در مورد محتوای lecture پاسخ دهید. مهارت ارزیابی شده فقط Listening می باشد و به ازای هر