Reading Multiple-Choice, Choose Multiple Answers

راهنمای Reading Multiple-Choice, Choose Multiple Answers در Reading آزمون PTE محتوای Task پس از خواندن متن ارائه شده و با انتخاب بیش از یک گزینه صحیح، به یک سؤال چند گزینه ای در مورد محتوای متن پاسخ دهید. در این Task فقط مهارت Reading مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول متن مورد نظر

Reading Multiple-Choice, Choose Single Answer

راهنمای Reading Multiple-Choice, Choose Single Answer در Reading آزمون PTE محتوای تسک پس از خواندن متن ارائه شده، با انتخاب یک پاسخ به سؤال چند گزینه ای در مورد متن ارائه شده پاسخ دهید. مهارت مورد ارزیابی و طول متن در این تسک فقط مهارت Reading نمره دهی خواهد شد و طول متن مورد

PTE Expert

مجموعه PTEExpert در کنار شما عزیزان و با تشکیل یک community 700 نفره توانسته است به رکورد بیش از 2500 ساعت تدریس PTE و تحلیل و تصحیح بیش از 600 کارنامه آزمون با tolerance کمتر از 3 نمره برسد (که هر دو دستاورد در ایران بدون مشابه است). این مجموعه تنها مرکز انجام تست Track آزمون PTE و تنها مرکز تحلیل و ارائه Study Plan اختصاصی در ایران میباشد.

خبرنامه

برای به دست آوردن آخرین اخبار و به روزرسانی اطلاعات ، ثبت نام کنید. نگران نباشید ، ما اسپم ارسال نمی کنیم!

خطا: فرم تماس پیدا نشد.