Summarize Spoken Text

  راهنمای Summarize Spoken Text در Listening آزمون PTE محتوای تسک Summarize Spoken Text پس از گوش دادن به یک Lecture که مدت زمان آن بین 60 تا 90 ثانیه است، می بایستی متن خلاصه به طول 50 تا70 کلمه بنویسید. در این تسک مهارت های Listening و Writing مورد ارزیابی قرار می گیرد.