کاربرد زمان افعال در گرامر آزمون PTE

کاربرد زمان افعال در گرامر آزمون PTE

گرامر صحیح، کلید اصلی روان، سلیس و با اعتماد به نفس صحبت کردن به زبان انگلیسی است. دانستن گرامر زبان انگلیسی به شما کمک می کند از خطاهایی که باعث می شود عبارات شما به نظر انگلیسی زبانان عجیب و غیرقابل فهم به نظر برسد، جلوگیری کنید. اما شرایط خاصی وجود دارد که گرامر زبان انگلیسی در آن ها بسیار مهم است. برای مثال، شرکت در آزمون PTE که تسلط بر گرامر زبان یکی از کلیدهای موفقیت و کسب نمره دلخواه درReading  آزمون PTE می باشد. و یا اگر قرار است در یک کشور انگلیسی زبان مصاحبه کاری داشته باشید، کیفیت نگارش و مکالمه شما به زبان انگلیسی برای کارفرما مهم است. گرامر درست نه تنها نشان دهنده مهارت های زبان انگلیسی شماست، بلکه نشان می دهد شما سختکوش هستید و به جزئیات توجه می کنید. پس اگر هدف شما یادگیری آزمون PTE است و می خواهید با زمانها در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید، این مقاله را دنبال کنید.

زمان ها در زبان انگلیسی به 4 گروه کلی تقسیم می شوند:

 • حال
 • گذشته
 • آینده
 • آینده در گذشته

هر کدام از این زمانها دارای 4 حالت می باشد، بنابراین در زبان انگلیسی 16 زمان وجود دارد که در ادامه به بررسی مهمترین کاربردهای هرکدام از آنها می پردازیم.

 • مهمترین کاربردهای زمان حال ساده:

 • بیان فعالیت های تکراری و عادی

We usually go fishing at weekends.

 • بیان واقعیت های علمی

A leopard has four legs.

 • بیان کارهایی که در آینده نزدیک حتما اتفاق می افتد

My cousin leaves Shiraz for the USA tomorrow.

 • در گزارشات ورزشی یا روایت کردن داستان

In the story, the father kills his son by mistake.

 • در عناوین روزنامه ها

President Trump Returns from His Trip to China.

 • مهمترین کاربردهای زمان حال استمراری

 • بیان کارهایی که در لحظه صحبت کردن در حال انجام شدن هستند.

I’m watching a film on TV now.

 • بیان کارهایی که در آینده نزدیک انجام می شوند.

We are visiting the museum tomorrow.

 • برای بیان جملات حال با افعال غیر حرکتی

Be quite please, I’m thinking.

 • با افعال هشدار دهنده

Be careful! The car is coming.

 • مهمترین کاربردهای زمان حال کامل

 • بیان کاری که در گذشته رخ داده اما اثر آن به صورت فیزیکی یا ذهنی موجود است.

I have seen that movie.

 • در بندهای وصفی پس از صفات عالی به شرطی که زمان حال باشد.

This is the best meal I have ever eaten.

 • بیان کاری که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه داشته است.

I have studied for PTE with PTE Expert since last month.

She has lived in Sydney for 5 years.

 • مهمترین کاربردهای حال کامل استمراری

 • بیان کاری که در گذشته شروع شده تا زمان حال ادامه یافته و پس از این ممکن است در آینده نیز ادامه یابد.

Mom has been cleaning the kitchen since this morning.

 • بیان کاری که طی دوره ای به طور مکرر انجام شده است.

Every morning they meet in the same café. They have been going there for years.

 • مهمترین کاربردهای گذشته ساده

 • بیان کاری که در گذشته مشخص انجام و اتمام یافته است.

We watched the football game last night.

 • بیان کاری که در گذشته به صورت عادت انجام گرفته است.

He got up at 5 every morning.

 • در جملات شرطی نوع دوم

If I were you, I would be more careful.

 • برای بیان جملات آرزو مرتبط با زمان حال

I wish he called me now.

 • مهمترین کاربردهای زمان گذشته استمراری

 • بیان کاری که در زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است.

They were swimming at 7 o’clock yesterday.

 • بیان کاری که در گذشته ادامه داشته و کار دیگری با آن تلاقی پیدا کرده است.

 I was jogging in the park when it started to rain.

 • بیان کارهایی که همزمان با هم در گذشته ادامه داشته اند.

My brother was reading book while my sister was cooking pizza.

 • مهمترین کاربردهای زمان گذشته کامل

 • بیان کاری که در گذشته قبل از یک عمل یا یک زمان انجام شده است.

When he came into the class, the teacher had started the lesson.

 • در جملات شرطی نوع سوم

If I had known her phone number, I would have called her.

 • در جملات آرزو مرتبط با زمان گذشته

I wish he had found my wallet yesterday.

 • مهمترین کاربردهای زمان گذشته کامل استمراری

 • بیان کاری که قبل از عمل یا زمانی در گذشته برای مدتی ادامه داشته است.

They had been living in Florida before 1978.

 • بیان کاری که در گذشته مدتی ادامه داشته اما عمل دیگری آن را قطع کرده است.

Everybody had just been talking about her when she suddenly appeared.

 • مهمترین کاربردهای زمان آینده ساده

 • بیان کاری که در زمان مشخصی انجام خواهد شد.

They will hold the meeting at 7 tomorrow.

 • در جملات شرطی نوع اول

If I am late again, dad will be very angry.

 • تصمیم گیری در مورد انجام کاری در لحظه ی صحبت کردن.

Oh, wait a minute. I will go and shut the door.

 • برای بیان تعارف یا پیشنهاد

Shall I help you with that?

 • مهمترین کاربردهای زمان آینده استمراری

 • بیان کاری که در زمان یا دوره معینی از آینده در حال انجام باشد.

Don’t call after 9 – she will be having a dinner party.

 • پرسش مودبانه در مورد برنامه های افراد

Will you be using the car tomorrow?

 • مهمترین کاربردهای زمان آینده کامل

 • برای بیان حدس و گمان مربوط به گذشته

You will have seen from my post card that I was in Parris last week.

 • بیان کاری که در گذشته شروع شده و پس از مدتی در آینده به اتمام خواهد رسید.

By the end of this summer, he will have been away from home for 10 years.

 • مهمترین کاربردهای زمان آینده کامل استمراری

 • بیان تکمیل یک کار ادامه دار پیش از زمان یا کار دیگری در آینده

I will have been cleaning my room for 5 hours when you return.

 • بیان کاری که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت.

I’ll be dirty because I’ll have been playing football.

 • مهمترین کاربردهای زمان آینده در گذشته ساده

 • بیان کاری که در گذشته یک فعل آینده محسوب می شود.

In 1969, I arrived in the city where I should spend 10 happy years.

 • بیان جملات شرطی نوع دوم

If Maryam knew you live here, she would come to see you.

 • مهمترین کاربردهای زمان آینده در گذشته استمراری

 • مانند آینده در گذشته ساده است، با این تفاوت که بر استمرار عمل تاکید می کند.

If I were you, I should be studying at a university.

 • مهمترین کاربردهای زمان آینده در گذشته کامل

 • بیان کاری که قبل از لحظه معینی که نسبت به زمان گذشته آینده محسوب می شود تمام و کامل شده باشد.

She felt that she would have prepared the report by nine the following night.

 • در جملات شرطی نوع سوم

If we had studied well, we would have passed the test.

 • مهمترین کاربردهای زمان آینده در گذشته کامل استمراری

 • مانند آینده در گذشته کامل است، با این تفاوت که استمرار عمل مورد تاکید قرار می گیرد.

What would you have been buying yesterday, if you had had enough money?

از این که نظرات خود را با ما به اشتراک می گذارید، بسیار سپاسگزاریم.