مجموعه کتاب های Vocabulary Building

مجموعه کتاب های Vocabulary Building

مجموعه کتاب های Vocabulary Building  شامل چهار کتاب بزرگسالان و یک کتاب کودک است و منبع غنی جهت آموزش واژگان انگلیسی است.تقویت دایره واژگان یکی از نکاتی است که در ایجاد آمادگی برای آزمون PTE باید در نظر داشته باشید.

تفاوتی که این سری کتابها با سایر کتب آموزش واژگان دارد، آموزش لغات از طریق متن است و نیز تمام معانی یک کلمه را به صورت جداگانه با ذکر نقش واژه مثل verb ,adj., adv., pronoun و غیره در زیر کلمه آورده است.

در ابتدا زبان آموز معانی ارائه شده را مطالعه کرده و سپس معانی مطالعه شده را در passage مربوطه مشاهده و مقایسه می نماید. متون ارائه شده به صورتی نوشته شده اند که تمامی معانی متفاوت در آنها به کار رفته باشد.

 سری کتابهای ساختار واژگان برای زبان آموزان سطوح ابتدایی تا پیشرفته طراحی و تالیف شده است. کتاب 1 و 2 در بردارنده کلمات رایج و مرسوم و ساده تر و کتاب 3 و 4 شامل واژگان و اصطلاحات دشوارتر نظیر کلمات مورد استفاده برای حسن تعبیر، کلمات کلیشه ای، حروف زائد، ضرب المثل ها و… می باشد.

هر کتاب مشتمل بر 25 فصل و هشت تمرین دوره ای است و در انتهای هر درس بیست تمرین فراهم شده است که کمک بسیاری برای تثبیت موارد مورد مطالعه در ذهن زبان آموز میکند.

زبان انگلیسی دارای کلمات بسیاری است که هر یک از این واژه ها دارای چندین معنی هستند.

اغلب یادگیری معنی این واژه ها برای افرادی که انگلیسی، زبان دوم آن هاست، دشوار به نظر می رسد. اما برای تسلط در همه مهارت های زبان انگلیسی چاره ای به جز فراگیری آن ها وجود ندارد.

مجموعه Vocabulary Building در بردارنده دانش وسیعی در سطح واژگان برای زبان آموزان و سایر کاربران زبان انگلیسی می باشد و جهت آموزش به صورت خود آموز و یا تدریس در کلاس مجموعه مناسبی می باشد. با مطالعه این سری کتاب های Vocab Building کاربر اطلاعات گسترده ای در زمینه معانی انواع واژگان کسب می کند. همچنین در روند مطالعه، ناخودآگاه سایر مهارت های زبان انگلیسی مثلreading writing  و speaking را نیز بهبود می بخشد.

This series of four workbooks has been specially designed to provide secondary students with a sound understanding of English vocabulary and ample practice in its use.

Workbooks 1 and 2 focus on the use of such common words as good, fair, fine and nice which either are rather vague in meaning or tend to be overused. Each book contains 25 units, plus 8 review exercises. Workbooks 3 and 4 aim at increasing students’ knowledge of English words and expressions, such as euphemisms, redundancies, clichés, etc.

Other aspects of English, such as confusable, idioms, and proverbs are covered in the section More about Language. These books will sharpen students’ summary-writing skills. The varied exercises in each workbook provide not only written work for students to do individually, but also oral discussions to be done among them.

  • Features

Reading passages featuring the relevant language points in context.

Detailed study of vocabulary, with example sentences.

Questions to test how much knowledge students have gained from the passages. Answers are provided.

  • Author

A graduate of Edinburgh University, Betty Kirkpatrick has had a long and distinguished career as editor, publisher and writer of English reference books. She was the editor of the Chambers Twentieth Century Dictionary, the editor of Roget’s Thesaurus and the compiler of the Oxford paperback Thesaurus. She now writes mainly for Learners Publishing.