Reading and Writing: Fill in the Blanks

راهنمای تسک Reading and Writing: Fill in the Blanks در Reading آزمون PTE

  • محتوای Task

متنی با چندین blank نمایش داده می شود و می بایستی پاسخ صحیح از نوار کشویی هر blank بطور مجزا انتخاب شود. در این Task به ازای هر پاسخ صحیح یک نمره Reading و یک نمره Writing بطور همزمان تعلق می­گیرد و طول متن­ها تا 300 کلمه می باشد. در کنار هر blank، یک لیست کشویی وجود دارد که با کلیک بر روی آن و نمایش گزینه ها، می بایستی گزینه صحیح انتخاب شود.

  • نکات Task

یک بار کل متن را جهت درک مفهوم مرور نمایید. درک معنای کل متن کمک می کند تا کلمات صحیح را برای هر blank انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر متن زیر را بررسی نمایید، ایده ها و کلمات کلیدی را پیدا خواهید کرد که به موضوع change اشاره دارد. هنگامی که روی combo-box کلیک می­کنید، ممکن است گزینه­هایی را پیدا کنید که به موضوع اصلی نیز مربوط باشد. سپس می توانید گرامر و معنای کلی را جهت تطابق با متن تحلیل کنید:

Reading and Writing: Fill in the Blanks

قبل و بعد از blank را به دقت بخوانید تا به شما در شناسایی کلمه صحیح کمک کند. گزینه های موجود در منوهای کشویی ممکن است کاملا مشابه به نظر برسند، اما معانی و کاربردهای مختلفی دارند که با نگاه به کل متن، به شما در انتخاب کلمه مناسب کمک خواهد کرد. در مثال زیر، فقط access در عبارت gained ……. to technologies جای می گیرد و مناسب است. همواره کلماتی را انتخاب کنید که با مفهوم و گرامر متن مطابقت دارند .در واقع خواندن هر دو طرف blank به شما كمك می كند تا انتخاب­هایی را كه باید انجام دهید، محدود كنید. متن را برای کلمات تکرار شده اسکن کنید، سپس اطراف آنها را بخوانید تا سریعتر جواب مورد نظر را پیدا کنید:

 

Reading and Writing: Fill in the Blanks

نحوه نمره دهی:

تکمیل کردن blank ها توانایی داوطلب را در استفاده از ساختار لغات و گرامر زبان نشان می دهد و اگر همه blank ها به درستی تکمیل شوند، حداکثر امتیاز شامل 22 نمره Reading و 22 نمره Writing (یک نمره از هر ماژول به ازای هر blank صحیح) تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر یک یا چند blank نادرست انتخاب شوند، امتیاز بصورت Partial credit تعلق خواهد گرفت.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Reading از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.