Repeat Sentence

راهنمای Repeat Sentence در Speaking آزمون PTE

 • تسک Repeat Sentence:

جمله بیان شده توسط کامپیوتر را پس از 3 ثانیه تکرار کنید.

 • ماهیت تسک:

پس از گوش دادن به یک جمله پخش توسط کامپیوتر، جمله را پس از 3 ثانیه تکرار کنید.

 • مهارت های مورد ارزیابی:

مهارت های Speaking و Listening

 • مدت زمان تسک:

3 الی 9 ثانیه

 • ساختار تسک RS:

در تسک Repeat Sentence می بایستی جمله ای را که توسط کامپیوتر پخش می شود، پس از 3 ثانیه تکرار کنید. صدا به صورت خودکار (پس از 2 الی 3 ثانیه) پخش می شود.

با پایان یافتن صدا، میکروفون باز شده و جعبه وضعیت (Status box) حالت Recording را نشان می دهد. بلافاصله در میکروفون صحبت کنید (در این تسک برخلاف سایر تسک­های Speaking، صدای beep وجود ندارد) و دقیقا آنچه را که شنیدید، تکرار کنید.

در تسک Repeat Sentence، باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست.

قبل از پایان رسیدن نوار status، صحبت را تمام کنید که در این حالت وضعیت recording به completed تغییر خواهد کرد.

بطورکلی در تمامی تسک های آزمون که lecture پخش می­شود، قادر به پخش مجدد صدا نخواهید بود و فقط می توانید یک بار پاسخ خود را ضبط کنید.

 • نکات تست

به نوع لحن و هجاهای گوینده دقت نمایید.

شما بر روی دنباله های صحیح کلماتی که برای این تسک ارائه می کنید، نمره دهی خواهید شد. بنابراین هرچه عبارات بیشتری متوجه شده و به خاطر بسپارید، بازتولید بهتری خواهید داشت. به عنوان مثال، سه عبارت در این جمله وجود دارد که با / از هم جدا شده و هرکدام دارای یک پیام جداگانه هستند و معنای خاص خود را دارند:

Next week’s tutorial / on Tuesday / has been cancelled.

اگر با توجه به تقسیم بندی فوق به بخش ها و عبارات معنی دار در جمله گوش دهید، شانس بهتری برای تکرار دقیق آنچه می شنوید، خواهید داشت.

نحوه بیان گوینده و قرار دادن استرس روی کلمات را به خاطر بسپارید، زیرا این الگوهای به انتقال معنی کمک می کنند.

با بیان واضح صحبت کنید و از مکث و تکرار کلمات پرهیز کنید، زیرا باعث کاهش شدید نمره Speaking شما خواهد شد.

 • نحوه نمره دهی تسک RS

نمره شما در این تسک براساس سه عامل تعیین می شود:

 • محتوا یا content: آیا پاسخ شما شامل تمام کلمات موجود در جمله است؟

محتوا با شمارش تعداد کلمات و دنباله های صحیح کلمه در پاسخ شما نمره دهی می شود. عدم بیان کلمات از جملات گوینده و یا رعایت نکردن ترتیب صحیح کلمات، موجب کاهش نمره شما خواهد شد.

 • روان خوانی یا Oral Fluency: آیا پاسخ شما نشانگر سرعت یکنواخت و طبیعی گفتار است؟

نمره Oral Fluency با خواندن نرم در Repeat Sentence، یکنواخت و با ریتم معین به شما تعلق خواهد گرفت.

بهترین پاسخ با سرعت و گفتار ثابت و طبیعی بیان می شود. تردیدها، تکرار کلمات و مکث نمودن بر نمره شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 • تلفظ یا Pronunciation: آیا پاسخ شما قابل درک توسط یک گوینده native زبان می باشد؟

برای کسب نمره Pronunciation مناسب می بایستی پاسخ ارائه شده قابل درک توسط یک گوینده native زبان باشد.

بهترین پاسخ شامل رعایت intonation یکنواخت و طبیعی و همچنین vowels و consonants به صورت طبیعی و نرم خواهد بود.

آزمون PTE Academic انواع گویش های منطقه ای و ملی انگلیسی را بطور کامل تشخیص می دهد و کلیه Pronunciationها شامل: British، American و Australian را شامل می شود.

 • نکته:

نحوه نمره دهی Partial Credit به این تسک اعمال می شود و هیچ نمره ای برای پاسخ های نامربوط در نظر گرفته نخواهد شد.

در این تسک مهارت های: Speaking، Listening، Oral Fluency و Pronunciation مورد سنجش قرار می گیرند و Reading و Writing نمره ای نخواهند داشت.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Speaking از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.