Write from Dictation

راهنمای Write from Dictation در Listening آزمون PTE

  • محتوای Task

در این Task پس از گوش دادن بهvoice  یک جمله، آن را تایپ کنید که مهارت های Listening و Writing مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول هر جمله بین 3 تا 5 ثانیه متغیر است. صدا بصورت خودکار و فقط یکبار پخش می شود و پس از شنیدن آن، می بایستی پاسخ را در کادر جواب تایپ نمایید که برای یادداشت برداری نیز می توانید از Erasable booklet استفاده کنید. پس از اتمام تایپ جمله، حتما املای کلمات را چک نمایید.

  • نکات Task

در کادر پاسخ، کلمات را با املا و ترتیب صحیح تایپ کنید. برای هر کلمه صحیحی که در جعبه پاسخ می­نویسید، امتیاز می­گیرید. اگر می توانید یک کلمه را به خاطر بسپارید، اما مطمئن نیستید که این کلمه در کجای جمله قرار می گیرد، از دانش دستور زبان انگلیسی برای تصمیم گیری استفاده کنید (به مثال در تصویر توجه نمایید):

Write from Dictation

  • نحوه نمره دهی

پاسخ به Writ from Dictation توانایی داوطلب را در درک و به یاد آوردن جملات با املا و ترتیب صحیح ارزیابی می­کند و به ازای هر کلمه صحیح تایپ شده، با وزنی معین نمره از Listening و Writing تعلق می گیرد. در واقع نمره content با شمارش تعداد کلمات صحیح در پاسخ اعمال می شود. اگر همه کلمات درست و با ترتیب صحیح تایپ شوند، حداکثر امتیاز را کسب می کنید. اگر یک یا چند کلمه نادرست باشند، نمره بصورت Partial credit  اعمال خواهد شد.