Answer Short Question

راهنمای Answer Short Question در Speaking آزمون PTE

  • تسک Answer Short Questions (ASQ)

در تسک Answer Short Question،  پس از گوش دادن به یک سؤال کوتاه، با یک کلمه یا چند کلمه می بایستی پاسخ صحیح را ارائه نمایید. این Task مهارت های Speaking و Listening نمره دهی می شود و برای هر سوال بین 3 تا 9 ثانیه فرصت برای پاسخ دهی خواهید داشت. صدا به طور خودکار پخش می شود و ممکن است تصویری را نمایش داده شود. با پایان یافتن صدا، میکروفون باز می شود و جعبه وضعیت recording را نشان می دهد. بلافاصله صحبت نمایید و با یک یا چند کلمه به سوال پاسخ دهید. قبل از پایان رسیدن status bar، صحبت را تمام کنید. در این حالت کلمه recording به completed تغییر می کند و فقط یک بار می­توانید پاسخ خود را ضبط نمایید.

  • نکات Task

جهت ارائه پاسخ خیلی مکث نکنید و حداکثر پس از 3 ثانیه پاسخ خود را بدون عجله و واضح بیان نمایید. یک سؤال کوتاه می شنوید و سپس کادر وضعیت به recording تغییر می کند، سپس پاسخ خود را سریع ارائه کنید. اگر بیش از 3 ثانیه منتظر بمانید، ضبط متوقف می شود و وضعیت به completed تغییر می­یابد که بدان معنی است که شانس خود را برای جواب دادن از دست داده اید.

Answer Short Questions

هنگامی که وضعیت به completed تغییر یابد، برای رفتن به سوال بعدی باید روی Next کلیک کنید. این عمل در مورد کلیه Taskهای Speaking صدق می کند.

Answer Short Questions

هنگام پاسخ به این Task سعی نکنید جواب طولانی بدهید. طبق دستورالعمل های مربوط به این آیتم، پاسخ های ارائه شده می بایستی کوتاه و دقیق باشند و نیازی به بیان کلمات اضافی برای پاسخ ها نمی­باشد. به عنوان مثال، برای این سوال: ‘چه نوع مجله ای به صورت روزانه منتشر می شود؟ ‘، به هر دو جواب نمره یکسان تعلق می گیرد:

Answer Short Questions

  • نحوه Scoring

پاسخ به این Task در مورد توانایی در فهم سؤالی که در یک ضبط ارائه شده است، داوری می شود و یک پاسخ کوتاه و دقیق می بایستی ارائه شود. پاسخ شما براساس مناسب بودن کلمات در پاسخ به صورت صحیح یا ناصحیح نمره دهی می شود. هیچ نمره ای به پاسخ یا پاسخ های نادرست تعلق نمی­گیرد.

توجه داشته باشید که این Task بر امتیاز مهارت های Speaking، Listening و Vocabulary تاثیرگذار است.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Writing از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.