Multiple Choice Single

راهنمای Reading Multiple-Choice, Choose Single Answer در Reading آزمون PTE

  • محتوای تسک

پس از خواندن متن ارائه شده، با انتخاب یک پاسخ به سؤال چند گزینه ای در مورد متن ارائه شده پاسخ دهید.

  • مهارت مورد ارزیابی و طول متن

در این تسک فقط مهارت Reading نمره دهی خواهد شد و طول متن مورد نظر تا 300 کلمه خواهد بود.

برای این نوع تسک می بایستی ابتدا باید متن مورد نظر را بخوانید و سپس به سؤال چند گزینه ای پاسخ دهید. چندین گزینه پاسخ ارائه شده که فقط یک گزینه صحیح است.

برای انتخاب گزینه با استفاده از دکمه سمت چپ mouse روی آن کلیک کنید. اگر نظر خود را تغییر دادید، مجدد روی گزینه مورد نظر کلیک کنید تا آن را deselect کنید، یا روی گزینه دیگری کلیک راست کنید. گزینه ای که انتخاب می کنید به رنگ زرد برجسته می شود.

  • نکات Multiple Choice (Single)

قبل از خواندن متن، به کلمات کلیدی در صورت سوال توجه کنید.

در این تسک صورت سوال ممکن است یک سوال یا جمله ای باشد که شما باید آن را تکمیل کنید. صورت سوال را با دقت بخوانید زیرا مشخص می کند چه اطلاعاتی را لازم دارید در متن پیدا کنید. اگر ابتدا در متن کلمات کلیدی را بیابید و مرور کنید، سریعتر جواب را پیدا خواهید کرد و وقت کمتری برای خواندن متن صرف خواهد شد.

 Reading Multiple-Choice, Choose Single Answer

  • گزینه های پاسخ را ارزیابی کنید.

گزینه های پاسخ ممکن است کلمات، عبارات یا جملاتی از متن باشند. از دانش خود استفاده کنید تا تحلیل نمایید کدام گزینه می تواند پاسخ صحیح باشد. اگر پس از خواندن متن، نمی توانید به سوال پاسخ دهید، گزینه ای را انتخاب کنید که فکر می کنید به احتمال زیاد صحیح است، زیرا این تسک نمره منفی ندارد.

 Reading Multiple-Choice, Choose Single Answer

  • نحوه نمره دهی

پاسخ شما به این تسک، در مورد توانایی در تجزیه و تحلیل، تفسیر و ارزیابی متن خواندن در مورد موضوعی آکادمیک است. پاسخ شما به صورت صحیح یا ناصحیح مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و هیچ نمره ای برای پاسخ نادرست ارائه نمی شود. این نوع سؤال فقط نمره Reading دارد.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Reading از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.