Reorder Paragraphs

راهنمای تسک Reorder Paragraphs در Reading آزمون PTE

 • محتوای Task

در این Task چندین کادر متن به صورت نامرتب نمایش داده می شود و می بایستی براساس مفهوم متن به ترتیب صحیح قرار گیرند که طول مجموع جملات تا 150 کلمه می باشد. در این Task فقط مهارت Reading ارزیابی می شود و به ازای یافتن هر جفت (pair) کادر صحیح، یک نمره Reading تعلق می گیرد.

برای این Task با انتخاب کادرهای متنی و کشیدن آنها روی صفحه می توان ترتیب اولیه متن را بازیابی نمود. دو روش برای جابجایی متن وجود دارد:

 • برای انتخاب کادر بر روی یک کادر کلیک راست نموده (که به رنگ آبی مشخص خواهد شد)، سپس کلیک چپ mouse را پایین نگه دارید و آن را به محل مورد نظر بکشید.
 • برای انتخاب جملات بر روی یک کادر کلیک راست کرده و سپس بر روی دکمه های سمت چپ و راست تصویر کلیک راست کرده تا آن را به حرکت درآورید. در پنل سمت راست نیز می توانید از دکمه های فلش بالا و پایین برای جابجایی مجدد کادرها استفاده کنید. برای عدم انتخاب یک کادر، در جای دیگری از صفحه کلیک راست کنید.
 • نکات Task

 1. قبل از شروع به reorder نمودن جملات، تمام کادرهای متنی را به سرعت بخوانید تا ایده اصلی متن را درک کنید. می توانید این کار را با مرور کلمات کلیدی انجام دهید.
 2. در مرحله بعد با استفاده از کلمات کلیدی، یک ایده کلی درباره متن اصلی بدست آورید. این روش به شما کمک می کند تا ترتیب منطقی ایده ها را در کادرهای متن پیدا کنید:
  Reorder Paragraphs
 3. ابتدا جمله Topic را پیدا کنید. هر پاراگراف منطقی و آکادمیک جمله Topic دارد که معمولا توضیح روشنی در مورد کل موضوع متن ارائه می کند و تمام جملات دیگر به نوعی با این جمله درارتباط هستند. جمله Topic می تواند بصورت مستقل جانمایی شود و این جمله با یک اتصال دهنده یا ضمیر شروع نمی شود که به چیزی یا شخصی برگردد (به عنوان مثال، he یا this) ، و همچنین به اطلاعات یا کارهایی که قبلا از طریق استفاده از مواردی مثل افعال مجهول اشاره شده است، برنمی­گردد.
  Reorder Paragraphs
 • نحوه scoring این Task

پاسخ به Reorder Paragraphs توانایی داوطلب را در درک مفهوم و انسجام یک متن دانشگاهی ارزیابی می کند. اگر همه جعبه های متن به ترتیب صحیح هستند، برای این Task حداکثر امتیاز را دریافت می­کنید. اگر یک یا چند جعبه متن به ترتیب نادرست باشد، نمره بصورت partial credit اعمال می شود.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Reading از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.