Highlight Correct Summary

راهنمای Highlight Correct Summary در Listening آزمون PTE

  • محتوای Task

در این Task پس از گوش دادن به یک lecture، پاراگرافی را انتخاب نمایید که بهترین summary از lecture را ارائه می کند. در این Task مهارت های Listening و  Readingمورد ارزیابی قرار می گیرد و طول lecture بین 30 تا 90 ثانیه خواهد بود. صدا به طور خودکار پخش می شود و فقط یک بار می­توانید به lecture گوش دهید. برای انتخاب گزینه صحیح با استفاده از دکمه سمت چپ ماوس روی آن کلیک کنید. اگر نظر خود را تغییر دادید، مجدد روی گزینه مورد نظر کلیک کنید تا deselect شود و یا روی گزینه دیگری کلیک راست نمایید. گزینه ای را که انتخاب می کنید، به رنگ زرد highlight می­شود.

ممکن است خواندن و گوش دادن بطور همزمان دشوار باشد. لذا توصیه می شود ابتدا به lecture به دقت گوش دهید، نکات لازم را بطور خلاصه یادداشت نموده و سپس گزینه ها را مطالعه کنید.

  • نکات Task

نکات اساسی را یادداشت بردارید و آنها را با summary درست مطابقت دهید. گزینه ها را قبل یا در حین گوش دادن به lecture مطالعه نکنید، زیرا موجب عدم دقت به جزئیات صحیح خواهد شد. در واقع هنگام گوش دادن به lecture، ایده های اصلی را در booklet خود یادداشت کنید (به عنوان مثال کلمات و عبارات کلیدی، اعداد، نام ها، تاریخ ها و هرگونه اطلاعاتی که توسط گوینده تاکید می شود). سپس گزینه ها را بخوانید و گزینه ای را که نزدیک به یادداشت های شماست، انتخاب نمایید:

Highlight Correct Summary

  • نحوه نمره دهی

پاسخ به این Task بیانگر توانایی داوطلب در درک، تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات از یک lecture می­باشد. پاسخ به صورت correct یا incorrect ارزیابی می شود و به ازای هر پاسخ صحیح یک نمره Listening و Reading بصورت همزمان تعلق می گیرد.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Listening از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.