Summarize Written Text

راهنمای Summarize Written Text در Writing آزمون PTE

محتوای Task Summarize Written Text:

در Summarize Written Text پس از خواندن یک متن، می بایستی خلاصه یک جمله ای بین 5 تا 75 کلمه از متن را بنویسید.

مهارت های مورد ارزیابی:

ماژول هایWriting و Reading

طول متن و زمان پاسخ دهی:

طول متن تا 300 کلمه خواهد بود و 10 دقیقه زمان خواهید داشت که خلاصه خود را بنویسید. اطمینان حاصل کنید که نکات اصلی مقاله را خوانده و فقط در یک جمله بین 5 تا 75 کلمه summary خود را ارائه کرده اید. عبارت Word Count در پایین صفحه تعداد کلماتی را که می نویسید، شمارش می کند. همچنین دکمه هایcopy، cut و paste نیز وجود دارند که می توانید هنگام تایپ summary از آنها استفاده کنید.

دکمه cut: بخشی از متن پاسخ را که می خواهید از پاسخ خود حذف کنید، انتخاب نموده و بر روی دکمه cut کلیک کنید.
دکمه copy: بخشی از متن پاسخ را که می خواهید کپی کنید، انتخاب نموده و بر روی دکمه copy کلیک کنید.
دکمه paste: نشانگر ماوس را در جایی که مایل به paste نمودن متن cut / copy شده هستید، قرار داده و روی paste کلیک کنید.

نکات Task

هنگامی که پاسخ خود را تایپ نمودید، اطمینان حاصل کنید که summary شما فقط یک جمله است و فقط با یک حرف بزرگ (Capital Letter) در ابتدا شروع و تنها یک full stop در انتها پایان می یابد.
پاسخ شما باید بین 5 تا 75 کلمه باشد، بنابراین تعداد کلمات را با استفاده از Total Word Count در زیر کادر پاسخ بررسی کنید. اگر کمتر از پنج کلمه یا بیش از 75 کلمه بنویسید، نمره ای در این تسک به شما تعلق نخواهد گرفت.

Summarize Written Text

پاسخ شما می بایستی در یک جمله بیان شود، بنابراین شما نیاز به استفاده از یک جمله complex یا compound دارید تا بتوانید نکات اصلی متن را استخراج کنید و همچنین به طور خلاصه supporting details را بیان نمایید.

Summarize Written Text

نحوه نمره دهی  Task Summarize Written Text:

آیا summary شما نکات اصلی موجود در متن را خلاصه و ارائه می کند؟

محتوا یا content که نمره Reading را تشکیل می دهد، براساس اشاره به کلیه نکات کلیدی در متن و عدم وارونه جلوه دادن هدف یا موضوع نمره دهی می شود. اگر پاسخ خلاصه شده شما دارای سوء تفسیر از مبحث یا هدف باشد و به هیچ کدام از نکات کلیدی موجود در متن اصلی اشاره نکند، نمره Readingبه شما تعلق نخواهد گرفت. لذا بهترین summary به طور واضح و با ساختار گرامری صحیح و پیچیده، بر روی ایده اصلی، اطلاعات کلیدی و نکات اساسی تمرکز می کند.

نمره Form

آیا پاسخ شما ملزومات یک summary تک جمله ای را برآورده می کند؟ اگر خلاصه شما حاوی کمتر از پنج کلمه یا بیش از 75 کلمه باشد ، هیچ امتیازی در Reading و Writing به شما تعلق نمی گیرد و نمره summary شما صفر خواهد شد.

معیار Grammar: آیا پاسخ شما دارای ساختار گرامری صحیح می باشد؟

نمره Grammar با باتوجه به ساختارهای گرامری صحیح و پیشرفته، نظیر جملات Complex و Compound به شما تعلق می گیرد. بهترین پاسخ ها معمولا شامل یک بند اصلی و بند فرعی هستند.

معیار Vocabulary: آیا پاسخ شما انتخاب و استفاده صحیح از کلمات را نشان می دهد؟

واژگان با توجه به ارتباط و تناسب آنها با موضوع متن نمره دهی می شوند. استفاده مناسب از مترادف ها (Synonyms) نیز نمره مثبت خواهد داشت. بهترین پاسخ شامل استفاده مناسب از واژگان متن، بیان مفهوم موضوع و استفاده موثر از مترادف ها می باشد.

توجه: در این تسک مهارت های Speaking و Listening نمره ای ندارند.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Writing از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.