در این مقاله به بررسی اصطلاحات انگلیسی مرتبط با خوراکی ها می پردازیم. این دسته از  idiomو اصطلاحات، کاربرد بسیاری در Reading و Listening آزمون PTE داشته، آموزش زبان انگلیسی را با تنوع همراه کرده و بالطبع یادگیری زبان انگلیسی را برای زبان آموزان شیرین تر می سازد.

 1. Egghead

نابغه و درسخون

 1. Big cheese

آدم کله گنده، با نفوذ

 1. Couch potato

خوره تلویزیون

 1. Tough cookie

 آدم سمج

 1. Top banana

رهبر گروه، رئیس

 1. Bad apple

آدم دردسر ساز، شرور

 1. Sour grapes

دماغ سوخته

 1. Lemon law

قانون لیمو (گارانتی استرداد پول در صورت معیوب بودن یک جنس – در آمریکا)

 1. A bun in the oven

حامله بودن

 1. Bring home the bacon

نان آور خانه

 1. Cheesy

بدرد نخور

 1. Full of beans

سرزنده و پرانرژی

 1. A Piece of cake

مثل آب خوردن

 1. Spill the beans

فاش کردن راز

 1. Take with a pinch of salt

با دیده تردید نگریستن، مظنون بودن به

 1. Butter up

خود شیرینی کردن، چاپلوسی کردن