مراکز آزمون PTE

مراکز آزمون PTE در کدام شهر ها قرار دارند؟ آزمون PTE مخففPearson Test of English  مناسب دانشجویان و مهاجرانی است که قصد ادامه تحصیل و مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارند. این آزمون توسط انتشارات پیرسون که ناشر کتاب‌هایLongman  نیز هست برگزار می‌شود. بیشتر کالج‌ها، دانشجویان را ملزم می‌کنند تا زبان انگلیسی را به