PTE یا آیلتس یا تافل ؟ کدام آزمون برای شما مناسب تر است؟

این مقاله شامل 3235 کلمه است و خواندن آن حدود 24 دقیقه از شما زمان میگیرد. همانطور که میدانید تافل، آزمونی است -بین‌المللی برای سنجش توانایی زبان انگلیسی به‌عنوان زبانی بین‌المللی، آیلتس هم سیستمی بین‌المللی برای سنجش توانایی انگلیسی در افراد است. آزمون دیگری موسوم به PTE یا آزمون انگلیسی