اصول رزومه نویسی یا CV به زبان انگلیسی

قبل از اینکه پیش‎نویس رزومه‎تان را بنویسید، بخش requirements را به دقت بخوانید تا دربارۀ ملزومات خاص شغلی که قرار است انجام دهید، اطلاعات کافی داشته باشید. مهم اینست که نامۀ درخواست و رزومه را دربارۀ شغل مزبور بنویسید و در آن بر قابلیت‎ها و هر تجربۀ مرتبط با شغل تأکید نمایید. در اینجا به چند نکتۀ کلی اشاره می‎کنیم که باید در تنظیم یک رزومه آنها را لحاظ کنید.

بایدها:

روزمه‎ تان خلاصه و کوتاه باشد: لازم نیست دربارۀ تحصیلات یا سابقۀ استخدامی‎تان تمام جزئیات را بنویسید.

رزومه‎تان را روی یک یا دو طرف کاغذ A4  بنویسید.

از جملات کوتاه و حاوی اطلاعات کافی، پاراگراف‎های کوتاه و انگلیسی استاندارد استفاده کنید.

در توضیح مسئولیت‎ها و دستاوردهای‎تان از افعال مؤثر استفاده کنید (مانند تدریس کردن، راهنمایی کردن، پیشرفت کردن): این روش باعث می‎شود رزومه‎تان تأثیر بیشتری داشته باشد.

علامت‎هایی را بکار ببرید یا برخی موارد را پررنگ بنویسید تا اطلاعات کلیدی مشخص شوند.

متن را بازخوانی کنید تا بتوانید غلط‎های املایی، گرامری و علائم نگارشی را اصلاح کنید: بسیاری از کارفرمایان این نوع روزمه‎های پراشتباه را مدنظر قرار نمی‎دهند.

رزومه‎تان را در صورت هرگونه تغییر، به‎روز کنید.

نبایدها:

وارد جزئیات نشوید: کارفرمایان فرصتی ندارند تا همۀ موارد نامرتبط و غیر ضروری را بخوانند.

وقفه‎های شغلی‎تان را لحاظ نکنید: با یک یا دو جمله دربارۀ این وقفه ها توضیح دهید.

از قلم‎ها یا اشکال تایپی متنوع استفاده نکنید: یک یا دو نوع قلم را انتخاب کنید که واضح و قابل خواندن باشند.

از رنگ، شکل گرافیکی یا عکس نامناسب استفاده نکنید.

اسم اشخاص را به عنوان معرف ننویسید مگر اینکه مطمئن باشید که آنها راضی هستند تا معرف شما باشند.

نحوۀ تنظیم روزمه

روزمه باید واضح، دارای چند بخش اصلی و به خوبی تنظیم شده باشد تا کارفرما بتواند سریع و آسان به اطلاعات موردنظر خود دست یابد. در اینجا به چند نکته در تنظیم رزومه اشاره می‎کنیم:

  • جزئیات شخصی
  • نام
  • نشانی
  • شماره تلفن (منزل و یا تلفن همراه)
  • آدرس ایمیل (ترجیحا شخصی باشد)
  • پروفایل شخصی

لازم نیست تاریخ تولد، وضعیت تأهل یا ملیت خود را درج کنید، مگر اینکه در مشخصات شغلی به آن ارجاع شده ‎باشد.

در پروفایل شخصی می‎توانید خود را به کارفرمای بالقوه معرفی کنید و در آن این موارد را بگنجانید که چه کسی هستید، چه مهارت‎ها و قابلیت‎هایی دارید و اینکه چرا می‎توانید برای شرکت به عنوان یک سرمایه تلقی شوید. در این قسمت مجالی برایتان فراهم می‎شود تا بتوانید قبل از شرح جزئیات مربوط به تجربه یا قابلیت‎های‎تان، شرایط لازم شغلی را ترسیم کنید.

سابقۀ استخدامی

اگر در حال حاضر به شغلی اشتغال دارید، در شروع شرح آن:

طرحی اجمالی از نقش، مسئولیت‎ها و استعدادهای خود ارائه دهید که بر اساس موارد مرتبط به شغل‎تان باشد.

از مشاغل قبلی‎تان بنویسید و با ارائۀ طرحی خلاصه از هر کدام، هر جنبۀ مرتبط با شغل را مشخصا ذکر کنید. در صورت لزوم، مکان‎های شغلی و کار اختیاری را هم لحاظ کنید. اگر جوان هستید و این اولین شغل اصلی‎تان است لازم نیست تمامی مشاغل غیرمهمی را که قبلا انجام داده‎اید را درج کنید و می‎توانید از همۀ آنها را به عنوان پست‎های اجرایی موقتی یاد کنید.

تمام وقفه‎های موجود در سابقۀ استخدامی خود را توضیح دهید چون در غیر اینصورت، تأثیر منفی خواهد داشت. اگر کودکی را پرورش می‎دهید، بیکار هستید و یا در دورۀ وقفۀ شغلی هستید، با درج یک جمله آن را شرح دهید. دربارۀ هر دورۀ خاص بیکاری خود به صورت مثبت توضیح دهید: می توانید هر فعالیت خارج از شغلی که انجام می‎دادید را نام ببرید، از قبیل انجام کار اختیاری و یادگیری استعدادهای جدید.

سوابق تحصیلی

اگر هنوز دانشجو هستید مشخص کنید که کماکان ادامه دارد و به زودی تمام می‎شود.

اگر تحصیلات تکمیلی را به پایان رسانده‎اید، در مورد بعدی آن را لحاظ کنید.

سپس، دربارۀ تاریخ پایان دانشگاه و مدت زمان آن توضیح دهید و موارد زیر را هم بگنجانید:

فهرستی از نمرات بالا و درس‎های مربوطه

هر استعداد، دستاورد، یا آموزش مرتبط

هر دورۀ آموزشی مرتبط را لحاظ کنید (مثل دورۀ IT یا تسلط به یک زبان خارجی)

دربارۀ هر پاداش خاص و یا سایر دستاوردهای حرفه‎ای مرتبط به شغل موردنظر بنویسید.

تمایلات یا سرگرمی‎ها

با ارائه طرحی مختصر از تمایلات و سرگرمی‎ها، کارفرمای بالقوه می‎تواند به نوع شخصیت شما پی ببرد. حتی این موارد نشان‎دهندۀ استعدادهایی است که در موقعیت فعلی‎تان از آنها استفاده نمی‎کنید.

معرف‎ها

نام و شمارۀ تماس افراد معرف را درج کنید. ترجیحا معرف باید از محل کار فعلی‎تان باشد و یا در درجۀ دوم کارفرمای قبلی‎تان باشد. اگر این اولین شغل‎تان است، می‎توانید نام مربی، مدرس و یا هر کسی که شما را به خوبی می‎شناسد، بنویسید (معرف نباید از افراد خانواده ‎تان باشد). قبل از اینکه نام افراد معرف را درج کنید، مطمئن باشید که آنها تمایل دارند معرف شما باشند.