برای کسب حداکثر نمره در بخش Writing آزمون PTE می بایستی علاوه بر دایره واژگان و گرامر متناسب، از جملات سطح بالای زبان نیز استفاده نمایید و به کلیه سوالات تسک مربوطه پاسخ دهید.