در این تسک اسپیکینگPTE  پاراگراف کوتاه برای روخوانی داده می شود که پیش از شروع ضبط صدا، 30 ثانیه فرصت تمرین و تکرار برای آن وجود دارد و پاسخ دادن پس از شنیدن صدای بوق انجام می­شود.