• فاکتورهای زیادی در نتیجه شما در آزمون PTE دخیل خواهد بود:
    1. سطح دانش فعلی شما
    2. میزان زمان مطالعه در روز که میتوانید به آزمون اختصاص دهید
    3. استعداد یادگیری زبان شما
    4. نمره ای که نیاز دارید (نمرات بالا دشوارتر خواهند بود)

لذا با توجه به فاکتورهای فوق و مشاوره رایگانی که از آکادمی PTE Expert دریافت می کنید، میتوانید مسیر موفقیت خود را ترسیم کنید.