بله این آزمون در مهارت­های مختلف دارای سوالات تکراری بوده که به طور کامل در بخش: دانلود رایگان منابع آزمون  PTE در سایت PTEEXPERT.ir آورده شده است.