بله، آزمون PTE استانداردترین آزمون زبان در دنیا می باشد که براساس تکنولوژی هوش مصنوعی و سوالات متنوع به ارزیابی مهارت های زبان آموزان در هر چهار مهارت اصلی: Speaking، Writing، Reading و Listening می پردازد.